psycholog pruszków Instytut Psychologii Klinicznej i Psychoterapii  


 
 
Menu witryny
Start
Kontakt
Start
Witamy

"Psychoanaliza nie jest całkowicie bezstronnym badaniem naukowym,

lecz środkiem terapeutycznym: nie ma ona niczego dowodzić, ale po prostu coś zmieniać"

ZYGMUND FREUD (1909b, s.339)

 

Psychoterapia

słynna "kozetka", muzeum Zygmunta Freuda w Londynie

 Zajmujemy się badaniami naukowymi z zakresu psychologii klinicznej, i psychoterapii.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Zajmujemy się opiniowaniem sądowo-psychologicznym i sporządzaniem ekspertyz. 

Psychoterapia indywidualna odbywa się w podejściu psychoanalitycznym i psychodynamicznym w sesjach po 45-50 minut, spotkaniach od 1-go razu w tygodniu, do 4-ech, w zależności od potrzeb.

Psychoterapia grupowa (tylko dla osób dorosłych) odbywa się w małych grupach 7-8 osobowych, w analizie grupowej, z częstotliwością raz w tygodniu, po 1,5 godziny, przez okres ok. 2 lat.

Prowadzimy konsultacje psychoterapeutyczne i psychologiczne.

Konsultacja psychologiczna/psychoterapeutyczna udzielana jest osobom szukającym pomocy psychologicznej. To spotkanie trwające 50 min. mające na celu ustalenie problemu i oczekiwań pacjenta oraz określenia sposobu dalszej pomocy.

Konsultacja psychologiczna/psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży udzielana jest w celu diagnostycznym oraz ustaleniu dalszego postępowania terapeutycznego.

 

Sporządzamy na potrzeby Sądów i organów uprawnionych opinie sądowo-psychologiczne.

 
© 2018 Instytut Psychologii Klinicznej i Psychoterapii
psychoterapia pruszków